Bir oktav aralığında 13 çeşit ney bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

Ney Çeşitleri Uzunluk (cm) Batı Müziği Karar Sesi
[440 Hz= A (La)]
Türk Müziği Karar Sesi
[440 Hz = Neva (Re)]
Bolahenk Nısfiye 52,0-53,3 E (Mi) Dügâh
Bolahenk-Sipürde Mabeyni 54,6-55,9 Eb (Mi Bemol) Nim Zirgûle
Sipürde 57,2-58,5 D (Re) Rast
Müstahsen 59,8-62,4 C# (Do Diyez) Geveşt
Yıldız 65,0-66,3 C (Do) Dik Acem Aşîrân
Kız 68,9-70,2 B (Si) Hüseynî Aşîrân
Kız-Mansur Mabeyni 72,8-75,4 Bb (Si Bemol) Kaba Nîm Hisâr
Mansur 78,0-80,6 A (La) Yegâh
Mansur-Şah Mabeyni 83,2-84,5 G# (Sol Diyez) Kaba Nîm Hicâz
Şah 85,8-88,4 G (Sol) Kaba Dik Çargâh
Davud 91,0-93,6 F# (Fa Diyez) Kaba Segâh
Davud-Bolahenk Mabeyni 93,4-96,2 F (Fa) Kaba Kürdî
Bolahenk 97,6-101,2 E (Mi) Kaba Dügâh

**Bu neylerin dışında, günümüzde “Davud Nısfiye, Şah Nısfiye, Mansur-Şah Mabeyni Nısfiye ve Mansur Nısfiye Ney” de kullanılmaktadır.